Odpadkový kôš stojan

Odpadkový kôš stojan

Klasické, praktické a jednoduché riešenie komunálneho odpadu. Jednoducho a rýchlo vymeniteľné objemné plastové vrecia v kovovej konštrukcii s plechovým vekom.

Naša spoločnosť na akciách nezabezpečuje odstraňovanie a vývoz komunálneho odpadu.

Rozmery

58cm x 95cm

Kapacita nádrže

120l